BIG CAT® OEM Standard Throttle

$ 50.00

Model

2017 Fat Cat XL 500 2018 Fat Cat XL 500 2019 Fat Cat XL 500 2017 Long Beach Cruiser 500 (Thin Tire) 2018 Long Beach Cruiser 500 (Thin Tire) 2019 Long Beach Cruiser 500 (Thin Tire) 2017 Long Beach Cruiser XL 500 (Fat Tire) 2018 Long Beach Cruiser XL 500 (Fat Tire) 2019 Long Beach Cruiser XL 500 (Fat Tire) 2017 Mini Cat 500 2018 Mini Cat 500 2019 Mini Cat 500 2017 Wild Cat 500 2018 Wild Cat 500 2019 Wild Cat 500

BIG CAT® OEM Standard Throttle

$ 50.00

Model

2017 Fat Cat XL 500 2018 Fat Cat XL 500 2019 Fat Cat XL 500 2017 Long Beach Cruiser 500 (Thin Tire) 2018 Long Beach Cruiser 500 (Thin Tire) 2019 Long Beach Cruiser 500 (Thin Tire) 2017 Long Beach Cruiser XL 500 (Fat Tire) 2018 Long Beach Cruiser XL 500 (Fat Tire) 2019 Long Beach Cruiser XL 500 (Fat Tire) 2017 Mini Cat 500 2018 Mini Cat 500 2019 Mini Cat 500 2017 Wild Cat 500 2018 Wild Cat 500 2019 Wild Cat 500
0 LEFT IN STOCK
Product description

Replacement Standard Throttle. 

This is an "OEM" (Original Equipment Manufacturer) standard part.